Oppkjøring G20 Hydrauliske kraner på BIKS

1.  Fri - Kurset er gjennomført på BIKS.
    Mail oss praksis-dok fra fadder og kopi av fadder sitt G20 bevis

2.  Kr. 1900,-  G20 Kurset er IKKE tatt på BIKS.
OPPKJØRING - DOKUMENTASJONSARBEID - REGISTRERING

3.  Kr.   450,-  Kompetanseevis med bilde G20 kraner.

BIKS Kurssenter Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg, Bergen

Ønsker du mer informasjon om oppkjøring på G20 kran?
Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Har du ikke tatt kurset på BIKS? Alle aktuelle KURSBEVIS må medbringes til BIKS oppkjøringsdato.
REGISTRERING OG DOKUMENTASJONSARBEID

Modul 1.1  - Fellesteori  (Ikke eldre en januar 2013)
Modul 2.3 - Stropp G11
G20 kursbevis 16 timer G20
kurs Fastmonterte hydrauliske kraner.
Fadderavtale 40 timer dokumentert praksis i bedriften.

Kopi av FADDER sitt Kompetansebevis G20 må også vedlegges.
Kopi av 40 timer dokumentert praksis fra fadder/bedrift, signert.

 

Annen Fadderavtale med BIKS må avtales.

Påmelding - Velg dato