Tårnkranførerkurs G2

24 timer teori - eks. stropp / anhuker

Forkunnskap:
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3                    

Modul 2.5 - Teori Kr. 8200,-
Modul 3.5 - Grunnleggende praksis 16 timer Kr. 15000,-
Modul 4.5 - Fadderavtale, praksis i bedrift må avtales.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

IMG_5390 G2 Tårnkran 4.jpg

Kursets målsetning: 

Hensikten med opplæringen er å gi blivende tårnkranførere G2 en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av tårnkraner G2. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for tårnkranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

Målgruppe:

Brukere av tårn-byggekraner G2.
Sertifisert opplæring.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10 -  § 10.3 Krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring.

MODUL 2.5 - Tårnkran G2 - Teori   24 timer

MODUL 3.5 - Tårnkran G2  - Grunnleggende praksis 16 timer

MODUL 4.5 - Tårnkran G2 - Praksis med fadder i bedriften 120 timer

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 120 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G2 tårnkran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G2.

Påmelding - Velg dato