Modul O-7.1 Operasjonelt ansvarlig person
Inkl. NORSOK R-003  16 timers kurs

 

NETTKURS Via ZOOM    25 – 26. mars 2021   FULLT

NETTKURS Via ZOOM    25 – 26. mars 2021    LEDIG

NETTKURS Via ZOOM    06 – 07. mai 2021      LEDIG

NETTKURS Via ZOOM    17 – 18. juni 2021        LEDIG

 

Da kan deltaker sitte hjemme eller på sitt kontor og følge undervisning.
FOR NETTKURS TRENGER VI:
1. E- postadresse - Helst privat
2. Mobil nr. 
3. Hjemmeadresse - Vi må sende kursmateriell

 

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 8300 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning: 

Hensikten med kurset er å gi operasjonelt ansvarlig person en god grunnopplæring dens rolle. Opplæringen skal gi en generell forståelse for oppbygging, innhold og bidra til et akseptert sikkerhetsnivå for personell, miljø og materielle verdier i planlegging og utførelse av løfteoperasjoner.Samtidig som man vil spesielt fokusere på ansvar og holdninger i utførelsen av løfteoperasjoner. Operasjonelt ansvarlig. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper til å lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner.

Kursinnhold:

 • Etter endt kurs skal deltakerne:
  1. Kjenne til hvilke lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr. bruk av kraner og løfteutstyr.
  2. Kunne redegjøre for ulike typer ulykker som kan inntre ved feil bruk av kraner, ansvarsforhold, årsakssammenheng og hvordan disse kan forebygges.
  3. Opplæringen skal gi deltakerne kunnskap om å utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
  4. Kjenne til hvordan en sikrer helhetlig planlegging av løfteoperasjoner i ulike områder og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
  5. Kunne redegjøre for SJA – Sikker Jobb Analyse, sikkerhetsbestemmelser for føring av offshorekran, og hvilke forholdsregler som må tas for at kranfører skal kunne verne seg selv og annet personell mot ulykker.
  6. Kunne redegjøre for aktuelle forskrifter og retningslinjer for personbefordring.
  7. Kjenne til vurdering av enkle løfteinnretninger og oppbevaring av løst løfteutstyr.
  8. Kjenne til kompetansekrav ved bruk av ulike type løfteutstyr.

Målgruppe:

Operasjonelt ansvarlig skal:

 • Sørge for at denne NORSOK-standarden og innretningsspesifikk styrende dokumentasjon blir etterlevd.
 • Utøve overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner.
 • Sikre helhetlig planlegging og utførelse av løfteoperasjoner i ulike områder, og vurdere sikkerheten i forbindelse med samtidige operasjoner.
 • Sørge for tilstrekkelig informasjonsutveksling mellom skift.
 • Se til at løfteoperasjonene blir utført med tilstrekkelig kvalifisert personell.
 • Sørge for at standardens krav til oppbevaring av løst løfteutstyr blir oppfylt.
 • Oppnevne faddere.
 • Godkjenne øvelseskjøring med offshorekran.
 • Vurdere om en løfteinnretning kan klassifiseres som "enkel løfteinnretning".

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.