Norsk olje og gass plan for opplæring NOG 116
Pakking, sikring og transport av last.

FORKUNNSKAP: Minimumskrav

  • Modul O-1.1 - G11 Løfteredskap / Stropp - Alternativ Modul 1.1 og 2.3  
  • Forkunnskap skal dokumenteres før kursstart av deltaker i form av kompetansebevs på kran eller G11 løfteredskap / stroppekurs.

Pris kr. 14.000,-  inklusiv kursbevis og lunsj.

Målgruppe:

Personell som leder, koordinerer og arbeide med sikring av last.

Kursets målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om pakking, sikring og transport av last samt brukerkontroll av lastbærere. Det omfatter hele logistikkjeden fra leverandør til kunde og visa versa for å sikre at uønskede hendelser ikke forårsakes.

Kursinnhold: 

Innledning
 -Årsaker til uønskede hendelser, avviksrapportering
 -Risikovurdering
 -Regelverk, standarder og NOG's veiledning
 -Dokumentasjon
 -Ulike lastebærere, planlegging, brukerkontroll, pakking
 -Bruk, kontroll av lastsikringsutstyr, 
 -Praktisk trening:
 -Bruk av personlig verneutstyr
 -Gjennomføring av brukerkontroll
 -Planlegge og gjennomføre innlastning og sikring av last
 -Riktig bruk av hjelpeverktøy
 -Kontrollister
 -Sikkerhet under operasjon
 -Bruk av barrierer
 -Teoretisk og praktisk eksamen

Dette kurset er også fra gammelt av kjent som Containerpakkekurs - Kontainerpakkekurs. Pakking og sikring av last i og på forskjellige lastbærere, kontainere, containere, flak, paller osv..
Lasten sendes ofte offshore.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.