KONTROLLØRKURS

Kompetansegivende kurs for personell som jobber med kontroll av løfteredskap G11, ståltau eller hydraulisk utstyr.

 

Ved valg av kurs, se forkunnskap.  

Kurs: Varighet:
Kontrollør G11 K 4 dager  Løfteredskap KG11   RX
Kontrollør Hydraulikk 3 dager  Hydraulikk
Ståltau Inspeksjon / vedlikehold 2 dager  Ståltau - ISO 4309

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid) Nr. 703:

Kapittel 13. Arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll

 

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380