LIFT - PERSONLØFTERKURS

Klasse A - B - C 

Klokken 08.00 - 14.30

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 2900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kurs - liftbevis med bilde, kaffe og varmlunsj.

lifter.jpg

Kursets målsetning:

Målsetingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, tilegner seg grunnleggende kunnskaper og forståelse om sikker bruk av forskjellige typer personløftere slik at ulykker ved liftbruk unngås. 

VIKTIG: Typeopplæring i bedriften skal alltid dokumenteres.
Praksis / dokumentert typeopplæring i bedriften på aktuelle lifttyper.
Bruksanvisning og gjennomgang av alle lifter en skal betjenes må alltid gjennomføres og dokumenteres før bruk.

EKSEMPEL
I tillegg til personløfterkurs skal det gjennomføres typeopplæring på den aktuelle personløfter- Lift,  som til enhver tid benyttes i bedriften.

Lifter Personløftere A - B - C

  • Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere
  • Klasse B: Selvgående personløftere
  • Klasse C: Bilmonterte personløftere

Kursinnhold -Teori

  • Innledning - typer lift
  • Prinsipper - oppbygging
  • Sikkerhet - bruk
  • Sikkerhetsutstyr - oppstilling
  • Personløfter i trafikken
  • Uhell - ulykker
  • Klasseinndeling - avsluttende prøve

Nyttig info: Bruk av personløfter - LINK  Arbeidstilsynet

Nyttig Informasjon LIFT

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 - § 10-2 - §10-4

§ 18-8.Tiltak når en person løftes

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Personløfterbevis med bilde utstedes med aktuelle klasser A - B - C.