MASKINFØRERKURS  M1 - M6

Modul 3.1 på BIKS er inkludert i pris. -  Avtales
Modul 4.1 Praksis i bedrift ( Fadderavtale ) info på kurs 

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 6200,- 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

 

PRAKSIS: 

Modul 4.1  Praktisk kjøreopplæring (Fadderavtale), eller hos BIKS. 
Praktisk kjøreopplæring foretas i bedriften med godkjent fadder eller etter avtale med BIKS. Minimum 32 timer praksis pr. maskinklasse.

Oppkjøring etter endt kjøretrening med fadder kr. 1500,- pr maskin-type kommer i tillegg til kurspris + Kompetansebevis kr 450,-

Lov / Forskrift / Opplæring Hva?
Modul 1.1  Fellesteori Maskiner, trucker og kraner
Modul 2.1 Maskinfører teori Teorikurs
Modul 3.1 Grunnleggende praksis Grunnleggende praksis
Modul 4.1 Praksis med fadder Praksis i bedrift - Fadderavtale
Forskrifter Arbeidstilsynet
Krav om sertifisert opplæring Arbeidstilsynet § 10-3   ( 703 )
Forskrift om bruk av kjøretøy § 1-4 Hjul / dekk

BIKS Industriopplæring tilbyr maskinførerkurs på følgende maskiner.

  • M1 Doserkurs
  • M2 Gravemaskinkurs
  • M3 Veihøvellkurs
  • M4 Hjullasterkurs
  • M5 Gravelasterkurs
  • M6 Dumperkurs

Maskinførerkurs:

BIKS Industriopplæring i Bergen tilbyr kurs innen
Masseforflytningsmaskiner / Anleggsmaskiner

BIKS Industriopplæring tilbyr maskinførerkurs M1 M2 M3 M4 M5 M6
Gravemaskinførerkurs, Dumperkurs, Hjullasterkurs, Veihøvelkurs
Gravelasterkurs og Doser.

Krav om sertifisert opplæring på masseforflyttingsmaskiner med større effekt enn
15 kW (20,4 hk).

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått teori / maskinførerkurs.
Kompetansebevis med bilde utstedes etter endt praksis og oppkjøring.

Bjørn Tore Vindenes

Daglig Leder / Fagleder kurs
Telefon: +47 934 99 380
E-post: bjorn@biks.no

Påmelding - Dato - sted