BIKS AS Sertifiseringer

Etter krav fra Direktoratet for Arbeidstilsynet - er alle virksomheter som utfører opplæring for bruk av arbeidsutstyr som faller innunder Forskrift om utførelse av arbeid. Kapittel 10 -  pålagt og sertifiseres av et sertifiseringsorgan. BIKS AS er sertifisert av ASAS Sertifisering AS

 

Krav til sertifiseringsorgan utpekt av Arbeidstilsynet

Forskrift om administrative ordninger på arbeidsmiljølovens område (forskrift om administrative ordninger)  Kapittel 7

Screenshot 2014-11-26 14.48.11.png