Kontroll og vedlikehold av ståltau, etter ISO 4309 - 16 timer

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr.

 

Forkunnskap:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris: 7900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

 

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

Målgruppe:

Ståltau er en viktig del av kranen og det er mange eksempler på alvorlige hendelser når ståltauet ryker. Det periodiske ettersynet som brukerne utfører er derfor veldig viktig og at en bruker en metodikk som gir god oversikt over tilstanden til ståltauet som er i bruk.

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

 • Introduksjon
 • Oppbygning av ståltau
 • Standarder for ståltau
 • Ståltau til kraner og maskiner
 • Bestilling av ståltau
 • Definering av bruddlaster
 • Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
 • Smøring og vedlikehold
 • Ståltau skiver
 • Vinsjer og tromler
 • Termineringer og endefester
 • Typiske feil og skader
 • Kontroll av ståltau etter ISO 4309
 • Teoretisk og praktisk kontroll
 • Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
 • Eksamen / test

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN:

NORSOK R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes dokumentasjon / kursbevis ved bestått kurs.