Fallsikringsutstyr 4 timer - Sikker bruk av fallsikring

Kontakt BIKS for tilbud på kurs

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 2.400 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursbeskrivelse:

Dette kurset er beregnet på personell som skal utføre kortvarig arbeidsoppdrag som krever personlig verneutstyr mot fall, innenfor faste arbeidsplattformer og arbeidssteder. Som eksempler men ikke uttømmende nevnes arbeid innenfor, stillas, rekkverk, arbeid fra plattformer med godkjent leidertilkomst. Sikring fra godkjente stillas og arbeid fra gardintrapp. 

Kursets målsetning:

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr, bruk, kontroll og vedlikehold. Gjøre seg kjent med produsentens bruksanvisning slik at fallsikringsutstyret brukes på en riktig og sikker måte.

 

Ønsker du mer informasjon om kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

 

Forskrifter . retningsl - Standard Hva?
Kap: 15 Personlig verneutstyr Verneutstyr         Forskrift 701
Kap: 17 Krav til arbeid i høyden Risikovurdering   Forskrift 703
Kap: 8 Krav til opplæring Opplæring          Forskrift 701
Retningslinje Nr. 113 Norsk Olje og Gass ( Fallsikring )
Retningslinje Nr. 105 Norsk Olje og gass ( Stillas )
Samarbeid for sikkerhet Fallsikring
NS-EN 365:2004  Standard Verneutstyr mot fall fra høyder
Arbeistilsynet -  PVU Konstruksjon og utforming PVU
Norsk Olje og Gass Retningslinjer

KOMPETENT PERSON - FALLSIKRINGSUTSTYR:

For å få en kompetent person i ditt firma, kontakt deres leverandør av fallsikringsutstyr. Utstyrsleverandører gir gjerne opplæring på sitt utstyr (kompetent person) derfor kan det være en fordel å forholde seg til få leverandører av fallsikringsutstyr.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.