Truck T1 Lede - Palletrucker 8 timer

Forkunnskap:
Ingen.

Pris: 2600 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Nødvendig opplæring på det spesifikke arbeidsutstyret
( truckene ) vedkommende bruker skal gjennomføres og dokumenteres i bedriften.  Typeopplæring på bedriftens trucker.

Kursets målsetning:

Gi blivende førere av småtrucker en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av T1 - lede - palletrucker. Gi elevene god innsikt i prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke benytter lede / palletrucker uten permanent førerplass ved vognen. Dokumentert opplæring.

Opplæring på småtrucker uten permanent førerplass ved vognen / lede - palletrucker T1:

T1  =  Lede palletruck
T1  =  Lede støttebenstruck    
T1  =  Palletruck med førerplass  
T1  =  Lavtløftende plukktruck  
T1  =  Trekktruck

Føring av timer / Skjema - Trucker / Alle klasser

Myndighetskrav: Arbeidsmiljøloven

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid -  1357 - Best nr. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

Kapittel 10: §10-1 og § 10-2:
FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes opplæringsbevis med bilde ved bestått kurs.