G20 Hydrauliske kraner 16 timer eks. stropp / anhukerkurs

 

Forkunnskap:
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3 

Alternativ se: G20 kraner 40 t- inkl. stropp

Pris: 6900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene G20 kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

 

Oppkjøring på kurset eller etter endt praksis med fadder

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Brukere av G20 Hydrauliske dekskraner.
Gjelder alle virksomheter i landbasert, offshore eller maritime virksomheter som benytter seg av G20 kraner.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703:
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Kapittel 10 -  § 10.4 Krav om utstyrsspesifikk opplæring / Typeopplæring

Opplæringsplan Modul G20 Fastmontert Hydraulisk kran:
MODUL G20 Fastmontert Hydraulisk Kran - Teori og praksis

 F-3089  G20 Fastmonterte Hydrauliske Kraner

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått teorikurs.
Fadderavtale - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder må dokumenteres før endelig oppkjøring på G20 kran kan gjennomføres. Oppkjøring, tid og sted må avtales. Ved bestått oppkjøring utstedes kompetansebevis G20.

Påmelding - Velg dato
4jun

Tid: Tor, 4. –5. juni 2020 (Uke 23)
Sted: Bergen - Laksevåg - BIKS Kurssenter
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

18jun

Tid: Tor, 18. –19. juni 2020 (Uke 25)
Sted: Bergen - Laksevåg - BIKS Kurssenter
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

23jul

Tid: Tor, 23. –24. juli 2020 (Uke 30)
Sted: Bergen - Laksevåg - BIKS Kurssenter
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

6aug

Tid: Tor, 6. –7. august 2020 (Uke 32)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

20aug

Tid: Tor, 20. –21. august 2020 (Uke 34)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

3sep

Tid: Tor, 3. –4. september 2020 (Uke 36)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

17sep

Tid: Tor, 17. –18. september 2020 (Uke 38)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

1okt

Tid: Tor, 1. –2. oktober 2020 (Uke 40)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

15okt

Tid: Tor, 15. –16. oktober 2020 (Uke 42)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

29okt

Tid: Tor, 29. –30. oktober 2020 (Uke 44)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

12nov

Tid: Tor, 12. –13. november 2020 (Uke 46)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

26nov

Tid: Tor, 26. –27. november 2020 (Uke 48)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-

10des

Tid: Tor, 10. –11. desember 2020 (Uke 50)
Sted: BIKS Kurssenter - Laksevåg - Bergen
Språk: Norsk
Pris: NOK 6900,-