Modul O-2.2 Taljer - Fall - Løft  16 timer

Forkunnskap: Må ha og kunne dokumenteres.
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3

Pris: 5600 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning: 

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av enkle løfteinnretninger, fallsikringsutstyr, taljer, vinsjer og enkle kraner.
Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske opplæring som er nødvendig for å kunne gjennomføre den praktiske delen, Rigging.
1.  Stropp G11       ( 3 dager ) Stroppekurs
2.  Modul O-2.2   ( 2 dager ) Taljer - Fall og enkle løfteinnretninger
3.  Modul O-3.2   ( 3 dager ) Praktisk rigging

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Klikk på bildet under for å se det i stort format. 

Kasteblokk BIKS AS_1.jpg

Plan for Modul O-2.2  Taljer / Fallsikring og enkle løfteinnretninger: 
MODUL O-2.2 Taljer, fallsikring og enkle løfteinnretninger

 

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.

Påmelding - Velg dato