Modul O-2.2 Taljer - Fall - Løft 16 timer

 

Forkunnskap: Må ha og kunne dokumenteres.
G11 Stropp 24 t- inkl. Modul 1.1 og Modul 2.3

Pris: 5600 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning: 

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av enkle løfteinnretninger, fallsikringsutstyr, taljer, vinsjer og enkle kraner.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Klikk på bildet under for å se det i stort format. 

Kasteblokk BIKS AS_1.jpg

Plan for Modul O-2.2  Taljer / Fallsikring og enkle løfteinnretninger: 
MODUL O-2.2 Taljer, fallsikring og enkle løfteinnretninger

 

Gyldighet:
Norsok Standard - Sikker bruk av løfteutstyr. Rev. 3, Juni 2017

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.