Repetisjonskurs 8 timer knyttet til

Stroppekurs - Kranførerkurs -  Truckførerkurs - Maskinførerkurs - Riggerkurs - Fallsikringskurs eller andre aktuelle kurs en ønsker å vedlikeholde kompetansen på.

 

Forkunnskap:
Inneha bevis på det utstyret det skal foretas repetisjon på. Se oversikt her over alle våre kurs

Pris: 2900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Vedlikehold av kompetanse: 
Hensikten med kursene er vedlikehold av kompetanse, oppdatere personell på den siste utviklingen, teori og praksisoppgaver, samt orientere om nye standarder, forskrifter og annet som berører hverdagen til en bruker av arbeidsutstyr.

Forelesningene vil være knyttet til:

  • NORSOK Standard R-003N og R-005N
  • Forskrifter fra arbeidstilsynet
  • Maskinforskriften
  • Krav til virksomhet og bruker av aktuelle arbeidsutstyr
  • Nødprosedyrer
  • Korrigering av uønsket adferd
  • Praktiske øvelser knyttet til aktuelle utstyr
  • Dokumentasjon
  • Oppgaver

 

Målgruppe:

Kurset er primært rettet mot brukere av arbeidsutstyr. Stroppere, anhukere, signalgivere, kranførere G4 og G20, truckførere T1 til T5, riggere, fallsikringsutstyr, hydraulikk, hydraulikkslanger med høyt trykk og ståltau.

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:

E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført repetisjonskurs.