Kurs innen arbeidsutstyr / offshore

I menyen nedenfor vil dere finne kurs som bygger på opplæringsplaner og standarder. Ref. NORSOK Standard R-003N & R-005N.

Norsok standard R-003n er under revisjon. Siste utgave er rev-2017 og vi vil oppdatere  opplæringsplanene på våre kurssider når de er klar.

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380