Modul O-8.4 Kontroll og vedlikehold av ståltau, etter ISO 4309 - 16 timer

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon
Norsok Standard R-003N og R-005N - Sikker bruk av løfteutstyr.

 

Forkunnskap: 
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris: 7900 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Kraner - Ståltau - Håndtering og vedlikehold, inspeksjon og kassasjon.
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

Ståltau har røket ved flere anledninger. Dette kan føre til alvorlige hendelser og i verste fall kan liv gå tapt. Kurset skal gi elevene god innsikt i prinsippene for ståltauets oppbygning, konstruksjon og virkemåte. Ståltau beregnet til løfteredskap, kraner og winch. Montering, lagring, smøring, vedlikehold, terminering, endefester og brukskontroll.

 

Målgruppe:

Eiere av kraner og løfteutstyr

 • Kontrollører 
 • Kranførere G1- G2 - G3 - G4 - G5 - G8 - G20
 • Andre brukere 
 • Operatør av winch / Ståltau  
 • Opratører om bord på skip   

Ståltau -Teori og praksis:
Dokumentasjon av kontroll i samsvar med standard ISO-4309

 • Introduksjon
 • Oppbygning av ståltau
 • Standarder for ståltau
 • Ståltau til kraner og maskiner
 • Bestilling av ståltau
 • Definering av bruddlaster
 • Håndtering, installasjon, vedlikehold og lagring
 • Smøring og vedlikehold
 • Ståltau skiver
 • Vinsjer og tromler
 • Termineringer og endefester
 • Typiske feil og skader
 • Kontroll av ståltau etter ISO 4309
 • Teoretisk og praktisk kontroll
 • Utfylling av kontroll/evalueringsskjema
 • Eksamen/test

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

MYNDIGHETSKRAV: ARBEIDSMILJØLOVEN OG STANDARDER:

NORSOK R-003N og R-005N Sikker bruk av løfteutstyr

ARBEIDSTILSYNETS FORSKRIFTER:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre relevante kurs.