Slangepressekurs 2 dager Teori og praksis

Forkunnskap:
Relevant yrkesfaglig bakgrunn.

Pris: 7900 NOK.
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj. 

Kursets målsetning:

Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å utføre kontroll av slanger, bytte defekte slanger til nye, kunne presse slanger på en sikker og forskriftsmessig måte, slik at uhell og ulykker unngås.

Deltagerne vil få god innføring i bruk av slangepresser i teori og praksis. Kurset tar for seg de mest brukte høytrykksslangetyper på markedet.

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Gjennomgang av TR 1803:
Kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger, kunne registrere uregelmessigheter som f.eks høy temperatur, lekkasjer i slanger og kuplinger. Kunne presse nye slanger for å skifte ut defekte slanger til nye.      

Dag 2:
Slangepresser
Pressing av slanger
Slangekuttemaskiner
Skrellemaskiner
Valg av slanger og kuplinger
Pressing av slanger i praksis med slangepressemaskin.

GJENGETABELL - LAST NED HER

Riktig valg av slanger, kuplinger og gjenger. Identifisering av gjengetyper som BSP - JIC - NPT - MM - ORFS - SAE og UNF, slik at deltaker kan sammenstille slangen på en riktig og sikker måte. 

Dette kurset tar  ikke for seg spesifikke leverandører / slangemerker.
Dette vil være helt avhengig av slangeleverandør til selskapet.

Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å kunne presse egne slanger på en sikker og forskriftsmessig måte, slik at uhell og ulykker unngås.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato.

Målgruppe:  

Drifts- og vedlikeholdspersonell som skal bruke slangepresser for å presse hydrauliske slangetyper / kuplinger.

ARBEIDSTILSYNET:

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701:
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring. KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

FORSKRIFT NR. 703 -  KAPITTEL 10:  §10-1 og § 10-2

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon kan brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.