G20 Fastmontert hydraulisk kran

Målsetting:

Hensikten med opplæringen er å gi blivende kranførere en god teoretisk grunnopplæring
i sikker bruk av hydrauliske kraner. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for kranens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe:

Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter fastmonterte hydrauliske kraner.

Myndighetskrav:

Arbeidsmiljøloven

§ 3-2. Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.

For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:

at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Risikovurdering:

For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.

BIKS leverer kranførerkurs G20 etter modul 2.8 og 3.8 - teori og grunnleggende praksis.

Bestått kurs gir da kompetansebevis på G20 fastmonterte hydrauliske kraner. Typeopplæring gjennomføres i bedriften. Den enkelte krans håndbok / brukermanual må ligge til grunn.