Stropp - anhuker & signalgiverkurs
8 timer for bygg- og anleggsbransjen

Dokumentert sikkerhetsopplæring.
Sikker bruk av løfteutstyr i landbasert industri bygg og anlegg

 

FORKUNNSKAP:
Ingen

PRIS ?  Se dato / påmeldingsknapp.
På telefon, skroll helt ned.
Det er ikke MVA på kurs.
Inklusiv kursbevis, Stropp-anhukerbevis med bilde, kaffe og varmlunsj.

For privat betaler, kortbetaling første kursdag.

For store grupper ( minimum 10 deltakere ) kan pris avtales.
For deltakere men annet språk enn norsk må dette også avtales.

Kursets målsetning:

Etter gjennomgått kurs skal deltakerne ha de nødvendige kunnskaper om stropping / anhuking og signalgiving.
Målet er gode holdninger til sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgiving til kranfører, slik at uhell og ulykker unngås. 

Ønsker du mer informasjon om kursene ?

Kontakt oss:  e-post  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 / 934 99 380
Benytt gjerne kontaktskjemaet du finner øverst til høyre på hjemmesiden.
Direkte påmelding: Orange "ball" til høyre med dato.

Mobiltelefon:
Meny: Orange firkant oppe.
Skjema og påmelding finner du nederst.

Dokumentert OPPLÆRING ved bruk av løfteredskap
Stropping - anhuking og signalgiving til kranfører

Doc  =  Riktig radiokommunikasjon
Doc  =  Håndsignaler til kranfører   
Doc  =  Forskjellige typer løfteredskap 
Doc  =  Bruk av styreliner  
Doc  =  Kontroll - Fargekode - Godkjent og sertifisert utstyr
Doc  =  Løftekapasitet WLL  /  SWL bruk av løftetabeller
Doc  =  Sikring / skjerming av lasteområde
Doc  =  Bruk av personlig verneutstyr

Krav om dokumentasjon for gjennomført sikkerhetsopplæring

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 Kapittel 10
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

DOKUMENTASJON:

Det utstedes kursbevis for gjennomført kurs.
Det utstedes også opplæringsbevis stropp / anhuker med bilde.