Varme arbeider 7,5 timers kurs

Forkunnskap:
Ingen.

Sertifikat med 5 års varighet utstedes fra Norsk Brannvernforening

Pris: 2700 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl: læremateriell, kursbevis, sertifikat, slokkeøvelse og lunsj.

Kursets målsetning:

Å bevisstgjøre deltakerne i forhold til faremomenter i forbindelse med varme arbeider og å sette deltakerne i stand til å iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadene ved et eventuelt uhell. Instruktørene som gjennomfører kurset er sertifisert av Norsk Brannvernforening.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Direkte påmelding ved valg av dato. 

"De fleste branner starter i det små. I løpet av minutter eller sekunder kan et lite branntilløp utvikle seg til en brann som skader verdier for hundretusener eller millioner av kroner, og i verste fall koste liv og helse."

FORSKRIFT OM UTFØRELSE AV ARBEID -  1357 - BEST NR. 703:

Risikovurdering ved arbeid hvor det nyttes eller utvikles varme ved utførelse av arbeid (varmt arbeid)   MRK: Kapittel 5

FORSKRIFT NR. 703 -    KAPITTEL 5. VARMT ARBEID

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære-, og/eller slipeutstyr.

Resertifiseringskurs avvikles:

Fra 01.01.2015 avvikles resertifiseringskurs i ordningen "Brannvern ved utførelse av varme arbeider".
Nytt kurs i Varme Arbeider 7,5 timer må gjennomføres hvert 5 år.

Dokumentasjon / Sertifikat:

Det utstedes sertifikat fra Norsk Brannvernforening ved bestått kurs. Sertifikatet for utførelse av varme arbeider er gyldig i fem år. NB! - viktig å sjekke utløpsdatoen med tanke på fornying.