Fallsikringskurs / Redning

4,5 timer Fallsikringsutstyr eller 8 timers kurs med redning og repitisjon

Velg kurs kurs: Varighet
Fallsikringsutstyr  4,5 timer
Fallsikring - Grunnleggende 1 dag       NOG 113    Modul A
Fallsikring og Redn -  Repetisjon 1 dag       NOG 113    Hvert 2 år.
Fallsikring 4,5 t.jpg

Ønsker du mer informasjon om kursene?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Forskrifter . retningsl - Standard Hva?
Kap: 15 Personlig verneutstyr Verneutstyr         Forskrift 701
Kap: 17 Krav til arbeid i høyden Risikovurdering   Forskrift 703
Kap: 8 Krav til opplæring Opplæring          Forskrift 701
Retningslinje Nr. 113 Norsk Olje og Gass ( Fallsikring )
Retningslinje Nr. 105 Norsk Olje og gass ( Stillas )
Samarbeid for sikkerhet Fallsikring
NS-EN 365:2004  Standard Verneutstyr mot fall fra høyder
Forskrift 523 -  PVU Konstruksjon og utforming PVU

Bjørn Tore Vindenes

Daglig Leder / Fagleder kurs
Telefon: +47 934 99 380
E-post: bjorn@biks.no