Visjon, Verdier og Løft

Vår visjon er at: Kvalifiserte medarbeidere gir sikkert arbeidsmiljø.

Våre verdier:     Kompetanse, ansvarlighet og nyskapende

Løft:                   Arbeidsplassen, et trygt og sikkert sted å være.

Visjon

Å dele vår kunnskap med andre, slik at vi får flere kvalifiserte medarbeidere rundt om i bedriftene som skal bidra til et tryggere og sikrere arbeidsmiljø.

Verdier

  • Kompetanse:
  • Bruke kunnskap og erfaring til å nå ambisiøse mål og bli anerkjent som ledende innen sikkerhetsopplæring.
  • Ansvarlighet:
  • Skape verdier med omtanke for medarbeidere, kunder, miljø og samfunn.
  • Nyskapende:
  • Tenke nytt, utvikle muligheter og skape gode og sikre løsninger for våre kunder.

Løft

For at alle i selskapet skal "løfte" seg mot de samme målene og jobbe i samme retning for bedriften og våre kunder, ønsker vi å bidra til at vår og din arbeidsplass skal blir et bedre sted å være hver dag.