Oppkjøring på kran G4 - G8 - G20

Oppkjøring på kran må avtales, tid og sted.

 

Pris: 1. Praktisk prøve på kran Kr. 1500,- pr. kranklasse + eventuelt km/reise.
Pris 2. Ikke tatt kurset på BIKS? Kr. 2500,-  Dokumentasjonsarbeid. 
Pris 3. Kompetanseevis med bilde kran   Kr. 450,- 
Pris 4. Stropp/ anhukerbevis med bilde   Kr. 450,-

Oppkjøring G4 Traverskran: 

Oppmøte i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen
Dato etter avtale.

Oppkjøring G20 Kraner:

Oppmøte i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen
Dato etter avtale.

Oppkjøring G8 Lastebilkran:

Oppmøte i Vågsgaten 6, 5160 Laksevåg / Bergen
Dato etter avtale.

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:
E-post:  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380 

Har du ikke tatt kurset hos BIKS, må alle aktuelle kursbevis med modul 1 - 2 - 3  vedlegges for gjennomførte teorikurs og grunnleggende praksis. Fadderavtale med BIKS må avtales.

VIKTIG:

Har du fadderavtale, praksis i bedriften må følgende medbringes.
G4   Traverskran - Minimum 32 timer praksis med godkjent fadder.
G8   Lastebilkran - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder.    G20 Hydrauliskkran - Minimum 40 timer praksis med godkjent fadder.
1. Alle aktuelle kursbevis for gjennomførte kurs må medbringes.
2. Dokumentasjon for gjennomførte praksistimer må medbringes.
3. Kopi av fadder sitt kompetansebevis må medbringes.

Oppkjøring på aktuell kranklasse + Bestått = Kranførerbevis / Kompetansebevis med bilde påført aktuelle kranklasse en har tatt oppkjøring på.