Fadderkurs 8 timers kurs

FORKUNNSKAP:
Inneha kompetansebevis og praktisert i minst et år på det aktuelle arbeidsutstyret en skal gi opplæring på. Kranførerbevis, truckførerbevis eller maskinførerbevis. 

Pris kr. 1900,- inklusiv kursbevis og lunsj.  ( Det er ikke MVA på kurs )

Kursets målsetning:

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring, "Fadderen" får en god forståelse for hva fadderordningen går ut på, være ansvarlig for instruksjon og læring i samsvar med aktuell læreplan.  Fadder og Sensor skal ikke være samme person.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved gjennomført kurs.