Fallsikring Grunnleggende 8 timer Modul A

 

Forkunnskap:
Ingen. 

Pris: 3400 NOK. 
Det er ikke MVA på kurs.

Inkl. læremateriell, kursbevis, kaffe og lunsj.

Kursets målsetning:

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og praktisk bruk av redningsutstyr. Gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Kursinnhold:

Innledning
Regelverk, retningslinjer
Beste praksis
Risikovurdering
Fallsikringsutstyr
Kunnskap om ulikt utstyr og metoder
Utstyrets begrensninger og muligheter
Krav til vedlikehold, oppbevaring og kontroll
Konsekvenser av fall
Teoretisk gjennomgang av redningsøvelser
Praktisk trening (gjennomgang av redningsøvelser)

 

Ønsker du mer informasjon om dette kurset?

Kontakt oss:  
E-post: kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55/934 99 380

Direkte påmelding ved valg av dato.

Forskrifter . retningsl - Standard Hva?
Kap: 15 Personlig verneutstyr Verneutstyr         Forskrift 701
Kap: 17 Krav til arbeid i høyden Risikovurdering   Forskrift 703
Kap: 8 Krav til opplæring Opplæring          Forskrift 701
Retningslinje Nr. 113 Norsk Olje og Gass ( Fallsikring )
Retningslinje Nr. 105 Norsk Olje og gass ( Stillas )
Samarbeid for sikkerhet Fallsikring
NS-EN 365:2004  Standard Verneutstyr mot fall fra høyder
Forskrift 523 -  PVU Konstruksjon og utforming PVU
Norsk Olje og Gass Retningslinjer

KONTROLL AV FALLSIKRINGSUTSTYR:
Fallsikringsutstyr skal godkjennes minst 1 gang hver 12. mnd.

KONTROLL AV FALLSIKRINGSUTSTYR SKAL UTFØRES AV:
Kompetent person som er godkjent av leverandøren av det aktuelle fallsikringsutstyret eller av forhandler av det aktuelle utstyret.
Kontroll av sikkerhetsseler, belter, liner og fallblokker.

ANSVARLIG FOR AT KONTROLL AV UTSTYR GJENNOMFØRES:
Arbeidsgiver eller eier av fallsikringsutstyret er ansvarlig for at kontroll gjennomføres.

KOMPETENT PERSON - FALLSIKRINGSUTSTYR:

For å få en kompetent person i ditt firma, kontakt deres leverandør av fallsikringsutstyr. Utstyrsleverandører gir gjerne opplæring på sitt utstyr ( kompetent person ) derfor kan det være en fordel å forholde seg til få leverandører av fallsikringsutstyr.

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre aktuelle kurs.