Modul 1.1 Fellesteori for
Kraner - Trucker & AnleggsMaskiner

Øke forståelsen for det ansvar en har for og ivareta sikkerheten ved bruk av alt arbeidsutstyr som maskiner, kraner og trucker og ellers alt annet arbeidsutstyr som anses som farlig ved bruk.

FORKUNNSKAP:
Ingen

PRIS ?  Se dato / påmeldingsknapp.
På telefon, skroll helt ned.
Det er ikke MVA på kurs.
Inklusiv læremateriell, kursbevis, kaffe og varmlunsj.

Modul 1.1 er forkunnskap og et krav til alle som skal på sertifisert opplæring innen kraner, trucker eller anleggsmaskiner. 

Truckførerkurs
T1 -T2 -T3 - T4 - T5 -T8 - C1 og C2
Kranførerkurs
G1 - G2 - G3 - G4  - G8  ( G20 )
Stropp-anhuker og signalgiverkurs
G11 - Løfteredskap
Anleggsmaskinførerkurs
M1 - M2 -  M3 - M4 - M5 - M6
Kanskje har du dette kurset fra før ? 
Kurset må kunne dokumenteres.

Kursets målsetning:

Kunnskaper om gjeldende lover, forskrifter og standarder.
Gode holdninger til sikker bruk av arbeidsutstyr.
En sikker arbeidsplass og god trivsel.
Mindre skader på gods og utstyr slik at uhell og ulykker unngås.
Arbeidstilsynet: 

Ønsker du mer informasjon om kursene ?

Kontakt oss:  e-post  kurs@biks.no 
Tlf: 55 70 70 55 / 934 99 380
Benytt gjerne kontaktskjemaet du finner øverst til høyre på hjemmesiden.
Direkte påmelding: Orange "ball" til høyre med dato.

Mobiltelefon:
Meny: Orange firkant oppe.
Skjema og påmelding finner du nederst.

MÅLGRUPPE:

Alle som skal videre på sertifisert sikkerhetsopplæring.
Gjelder:
Stroppekurs G11 løfteredskap.
Kranførerkurs G4 - G8 og G20.
Truckførerkurs T1 T2 T3 T4 T5 T8 C1 C2
Maskinførerkurs M1 M2 M3 M4 M5 M6.

ARBEIDSTILSYNET

Forskrift om organisering, ledelse og medvikrning. 1355 - Best nr. 701
Kapittel 8:  Krav til opplæring § 8.1

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357 - Best nr. 703 
Kapittel 10: Krav til bruk av arbeidsutstyr.

Opplæringsplan Modul 1.1   Felles for sertifisert sikkerhetsopplæring 
MODUL 1.1  Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis for modul 1.1.
Kursbevis-dokumentasjon brukes ved senere inntak til andre kurs som stroppe / anhukerkurs, kranførerkurs, riggerkurs, maskinførerkurs, truckførerkurs med mer.